Tytuł: Uwagi po konsultacjach z ewaluatorami

marcin_kruhlej

Witam,

Po rozmowie na ostatnim szkoleniu konsultantów narzędzia zarządzania rozwojem wynikło kilka sugesti, które próbowałem zapisywać. Oto niektóre z nich:

1. Odnośnie współpracy z biznesem, która chyba mamy nie do końca orpacowaną było, że:

Może być:

- Organizacja podejmuje działania zmierzające współpracy z biznesem, jest otwarta na współprace z biznesem

- Organizacja komunikuje się z biznesem w celu realizacji celów statutowych

- Organizacja jest świadoma roli biznesu i współpracy z nim

- Bada otoczenie biznesowe pod kątem swoich potrzeb i realizacji celów.

Powyższe moga być badane poprzez pytanie zarządu o partnerów biznesowych - lista kontaktów do partnerów biznesowych.

 

 

 

marcin_kruhlej

Dodatkowo w naszych standardach w części dotyczącej współpracy z mediami znajdują się wartości ilościowe, któe chyba warto by wyrzucić, bo w innych częściach już ich nie ma (np. trzy typy mediów, wysyłą do trzech mediów).  

marcin_kruhlej

Warto przed kolejnym spotkaniem zastanowić się nad kwestiami:

- Po co będa certyfikaty?

- Kto będzie je wydawał? 

- Jaką będa miały moc? 

- Czy Federacja będzie sama wydawać dla swoich członków? 

To wszystko zapiski ze szkolenia dla ewaluatorów :)

Aga_Masz

Porównywaliśmy sobie certyfikację do procesu ISO. Z porównania wynikło to, że standard musi być weryfikowalny. Najlepiej na podstawie dokumentów.