O projekcie

Projekt realizowany w partnerstwie z  Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt ma na celu zwiększenie jakości działania organizacji pozarządowych w województwie podlaskim poprzez podniesienie potencjału organizacji, jakości realizacji zadań publicznych oraz współpracy z administracją samorządową. W ramach projektu zostaną wypracowane i upowszechnione standardy zarządzania organizacją odnoszące się do sposobów funkcjonowania organizacji.

Wspólne standardy umożliwiają większe współdziałanie w ramach trzeciego sektora, wzmacniają procesy integracyjne, a w konsekwencji mają szansę wzmocnić siłę organizacji. Wdrażanie standardów wpływa na profesjonalizację działań ngo, zwiększa ich wiarygodność i wzmacnia wizerunek. Najbardziej akceptowalnym modelem standaryzacji jest standaryzacja oddolna, przyjęta w partnerstwie, która wynika ze wspólnych potrzeb, obszarów działania, wspólnych problemów. Chodzi o to by wprowadzać standardy wypracowane przez nas, na zasadzie dobrowolnej samoregulacji.
Do pracy nad standardami działania organizacji pozarządowych powołana została 13 osobowa komisja standaryzacyjna. Członkowie wybrani zostali spośród członków Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok na podstawie opisu doświadczenia w pracy z organizacjami oraz podziału branżowego.
W ramach pracy komisji zostaną zdefiniowane i opracowane standardy zarządzania organizacją takie jak: zarządzanie personelem, praca z wolontariuszami, kultura komunikacji, zarządzanie różnorodnością, współpraca z mediami i biznesem.

Strona internetowa i Forum ma sprzyjać dyskusji na temat standaryzacji i umożliwić jak najszersze spojrzenie na ten temat

Będziemy wdzięczni za wszelki uwagi i komentarze, zarówno od tych którzy się standardów obawiają, którym kojarzą się ze zbędnymi, formalnymi zasadami, jak i tych którzy widza w standaryzacji szansę na podniesienie jakości pracy organizacji, samodoskonalenie się i poprawę wizerunku.

Facylitator standardów: Agnieszka Czarkowska agnieszka.czarkowska@owop.org.pl
Moderator spotkań: Karolina Poczykowska

Skład komisji:
Małgorzata Kijak-Olechnicka - Kobieteria SIK
Iwona Łaguna - Stowarzyszenie Laboratorium Sukcesu
Jerzy Ostrowski - Integrujące Stowarzyszenie Jeden Świat im. prof. Religi
Konrad Pormańczuk - Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK
Łukasz Szczepański - Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki "Teatr Narwal"
Marcin Kruhlej - Fundacja Edukacji i Twórczości
Krzysztof Wróbel - Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Dialogu 9/12
Małgorzata Borowska - Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
Maria Katarzyna Żywno - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA
Monika grabowska Pawilcz - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA
Rafał Średziński - Stowarzyszenie "My Dla Innych"
Anna Żebrowska - Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki "Teatr Narwal"
Agnieszka Maszkowska - Stowarzyszenie OKOLICA

Ostatnio na forum

Uwagi po konsultacjach z ewaluatorami

Porównywaliśmy sobie certyfikację do procesu ISO. Z porównania wynikło to, że standard musi być weryfikowalny. Najlepiej na...

Dodano przez: Aga_Masz

Uwagi po konsultacjach z ewaluatorami

Warto przed kolejnym spotkaniem zastanowić się nad kwestiami:

- Po co będa certyfikaty?

- Kto będzie je...

Dodano przez: marcin_kruhlej

Uwagi po konsultacjach z ewaluatorami

Dodatkowo w naszych standardach w części dotyczącej współpracy z mediami znajdują się wartości ilościowe, któe chyba...

Dodano przez: marcin_kruhlej

Uwagi po konsultacjach z ewaluatorami

Witam,

Po rozmowie na ostatnim szkoleniu konsultantów narzędzia zarządzania rozwojem wynikło kilka sugesti, które...

Dodano przez: marcin_kruhlej

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego