Komunikacja Wewnętrzna

Standard: KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA
Celem standardu jest osiągniecie efektywnego procesu komunikacji wewnętrznej w Organizacji.
Szczegółowe obszary wchodzące w skład standardu:
• Formy komunikacji w organizacji
• Zasady komunikacji w organizacji

1. Formy komunikacji w organizacji

Poziom podstawowy – wskaźniki
a) Organizacja posiada ustalone formy/ system komunikowania się wewnątrz organizacji (np. cyklicznie organizowane zebrania, korespondencja mailowa, sposób przekazywania bieżących informacji)
b) W systemie komunikowania się w organizacji uwzględnieni są wszyscy pracownicy/ członkowie/ wolontariusze
c) W organizacji ze spotkań, zebrań, narad są sporządzane notatki i upowszechniane/forum - dyskusja
Poziom PLUS – wskaźniki
a) Organizacja wykorzystuje nowoczesne narzędzia komunikacji np. forum internetowe, komunikatory, praca w chmurze, spotkania on line
b) Pracownicy organizacji prowadzą wspólny terminarz/kalendarz uwzględniający realizowane działania, terminy zobowiązań oraz dostępność pracowników, członków

2. Zasady komunikacji w organizacji

Poziom podstawowy – wskaźniki
a) Organizacja posiada zasady/kontrakt dotyczący komunikacji wewnątrz organizacji, który jest znany wszystkim członkom/pracownikom/wolontariuszom
b) Organizacja opracowuje plany pracy uwzględniające zaangażowanie poszczególnych członków zespołu w określonym czasie
c) W organizacji istnieje system/mechanizm, umożliwiający bezpośrednie konsultacje członków/ pracowników/ wolontariuszy  z władzami organizacji
d) Władze organizacji przekazują członkom i pracownikom istotne dla działalności organizacji uchwały i zarządzenia

      Poziom PLUS – wskaźniki
a) Organizacja realizuje działania integrujące członków/ pracowników/ wolontariuszy np. obchodzone są ważne dla organizacji rocznice, wydarzenia

Ostatnio na forum

Uwagi po konsultacjach z ewaluatorami

Porównywaliśmy sobie certyfikację do procesu ISO. Z porównania wynikło to, że standard musi być weryfikowalny. Najlepiej na...

Dodano przez: Aga_Masz

Uwagi po konsultacjach z ewaluatorami

Warto przed kolejnym spotkaniem zastanowić się nad kwestiami:

- Po co będa certyfikaty?

- Kto będzie je...

Dodano przez: marcin_kruhlej

Uwagi po konsultacjach z ewaluatorami

Dodatkowo w naszych standardach w części dotyczącej współpracy z mediami znajdują się wartości ilościowe, któe chyba...

Dodano przez: marcin_kruhlej

Uwagi po konsultacjach z ewaluatorami

Witam,

Po rozmowie na ostatnim szkoleniu konsultantów narzędzia zarządzania rozwojem wynikło kilka sugesti, które...

Dodano przez: marcin_kruhlej

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego